Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_d0_lz [2018/09/20 09:25]
open_04_d0_lz [2018/09/20 09:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:d0:d0_lz|Lidské zdroje]]     
 +        * [[:orsoftopen:d0:d0_pers|Personalistika]]     
 +          * [[:orsoftopen:d0:d0_kmensou|Kmenové soubory]]           
 +          * [[:orsoftopen:d1:d1psu|Mzdový výměr]]  
 +          * [[:orsoftopen:d1:d1reg|Registr pojištěnců]]         
 +          * [[:orsoftopen:d0:d1pur|Pracovní úrazy]]  
 +          * [[:orsoftopen:d0:parametry|Parametry]]     
 +            * [[:orsoftopen:d0:d0oso|Osobní údaje zaměstnance]]           
 +            * [[:orsoftopen:d0:d0cisa|Doplňkové adresy]]  
 +            * [[:orsoftopen:d0:d0cisu|Uživatelský číselník]]  
 +            * [[:orsoftopen:d1:d0cisp0|Číselník platových tarifů]]  
 +          * [[:orsoftopen:szm:d0_szm|Seznam změn]]     
 +        * [[:orsoftopen:d0:d0_rizeni_lz|Řízení LZ]]     
 +          * [[:orsoftopen:d0:d0_uvod|Úvod]]   
 +          * [[:orsoftimpl:d0:d0_implementace|Implementace]]     
 +            * [[:orsoftimpl:d0:d0_nastaveni|Standardní nastavení]]   
 +            * [[:orsoftimpl:d0:d0_postupy|Postupy zpracování]]       
 +            * [[:orsoftimpl:d0:d0_archivace|Archivace dat]]  
 +            * [[:orsoftopen:d0:d0_tel|Telefonní seznam]]     
 +          * [[:orsoftopen:d1:pracovnifunkce|Pracovní funkce]]     
 +            * [[:orsoftopen:d1:pracovnifunkce:d1fnpracfce|Charakteristiky]]   
 +            * [[:orsoftopen:d4:pracovnifunkce:d4fncoverenisub|Kvalifikační list zaměstnance]]       
 +            * [[:orsoftopen:d4:plan:d4plnavrhskolsub|Zvyšování kvalifikace]]  
 +          * [[:orsoftopen:d1:odbornezpusobilosti|Školení, kurzy, OZ, vzdělávací akce]]     
 +            * [[:orsoftopen:d4:odbornezpusobilosti:d4oz|Odborné způsobilosti]]   
 +            * [[:orsoftopen:d4:odbornezpusobilosti:d4en|Evropské normy]]       
 +            * [[:orsoftopen:d4:skoleni:d4skp|Evidence plánů školení]]  
 +            * * [[:orsoftopen:d4:skoleni:d4sks|Evidence školení]]               
 +            * [[:orsoftopen:d4:odbornezpusobilosti:d4ozpr|Průkazy]]  
 +            * [[:orsoftopen:d1:razidla:d1razfasova|Razidla]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:skoleni:d4skprehled|Přehled školení]]  
 +          * [[:orsoftopen:d1:lekarskapece|Správa lékařské péče]]     
 +            * [[:orsoftopen:d4:lekarskapece:d4lppece|Lékařské péče]]   
 +            * [[:orsoftopen:d4:lekarskapece:d4lpradek|Evidence lékařských péčí]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:lekarskapece:d4lpprehled|Přehled LP]]                     
 +            * [[:orsoftopen:d4:rizika:d4rizzarazenisub|Zařazení na riziková pracoviště]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:rizika:d4rizmereni|Evidence měření hygieny]]               
 +            * [[:orsoftopen:d4:zamec:d4zamec|Zaměstnanec]]  
 +          * [[:orsoftopen:t0:prehledy|Přehledy]]   
 +            * [[:orsoftopen:t0:prehledy:tdovo|Dovolená]]  
 +            * [[:orsoftopen:t0:prehledy:tnahradnivolnosub|Přesčasy]]  
 +            * [[:orsoftopen:t0:prehledy:fpd|FPD]]  
 +            * [[:orsoftopen:t0:prehledy:uziv_prehl|Uživatelské přehledy]]             
 +          * [[:orsoftopen:t0:odmenovani|Odměňování]]     
 +            * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:tsmluvniplaty|Zaměstnanci se smluvními platy]]   
 +            * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:tpriplatky|Příplatky]]   
 +            * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:fondy|Fondy odměn]]     
 +              * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:t1fondy|Správa fondů odměn]]         
 +              * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:tafondy|Přehled vyplacených odměn]]  
 +              * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:tafondyosc|Fond odměn]]  
 +              * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:t1fondyprehled|Přehled zůstatků fondů]]  
 +            * [[:orsoftopen:t0:odmenovani:t1vo|Výkonnostní odměny]]  
 +          * [[:orsoftopen:t0:srazky|Srážky]]     
 +            * [[:orsoftopen:t0:srazky:stravovani|Srážky za stravování]]  
 +            * [[:orsoftopen:t0:srazky:telefony|Srážky za telefony]]  
 +          * [[:orsoftopen:t0:importy|Importy]]     
 +            * [[:orsoftopen:t0:importy:TpripravaDat|Příprava dat]]  
 +          * [[:orsoftopen:t0:exporty|Exporty]]     
 +          * [[:orsoftopen:d4:tisky|Tisky]]       
 +            * [[:orsoftopen:d4:charakteristiky|Charakteristiky]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:kvalifikacnilistzamce|Kvalifikační list zaměstnance]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:kvalifikacnilist|Kvalifikační list]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:potvrzenizz|Potvrzení zdravotní způsobilosti]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:plnaklskol|Náklady na účastníka školení]]         
 +            * [[:orsoftopen:d4:plnaklkateg|Náklady kategorií po divizích]]  
 +          * [[:orsoftopen:d4:parametry|Parametry]]       
 +            * [[:orsoftopen:d4:odbornezpusobilosti:d4oz|Odborné způsobilosti]]  
 +            * [[:orsoftopen:d1:razrazidla|Seznam razidel]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:skoleni:d4skgr|Seznam garantů školení]]             
 +            * [[:orsoftopen:d4:skoleni:d4skskol|Seznam školitelů]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:skoleni:d4skmist|Seznam školících míst]]             
 +            * [[:orsoftopen:d4:lekarskapece:d4lplekar|Seznam lékařů]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:lekarskapece:d4lptyp|Typ LP]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:rizika:d4rizprac|Riziková pracoviště]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:rizika:d4rizrizika|Rizikové faktory]]  
 +            * [[:orsoftopen:d4:rizika:d4rizfunkce|Rizikové funkce]]  
 +            * [[:orsoftopen:d1:fncinnost|Činnosti a kompetence]]  
 +            * [[:orsoftopen:d1:dp1fun|Pracovní funkce]]  
 +        * [[:orsoftopen:c0:c0_cest|Cestovní příkazy]]  
 +          * [[:orsoftopen:c0:c0cesty1|Cestovní příkazy tuzemské]]  
 +          * [[:orsoftopen:c1:c1zahr1|Cestovní příkazy zahraniční]]  
 +          * [[:orsoftopen:c0:c0_kontrcpt|Tuzemské cestovní příkazy - kontrola údajů]]  
 +          * [[:orsoftopen:c1:c1_kontrcpz|Zahraniční cestovní příkazy - kontrola údajů]]  
 +          * [[:orsoftopen:c0:c0_param|Parametry]]  
 +          * [[:orsoftopen:c0:c0_mimakce|Mimořádné akce]]