Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_k0_vyr [2018/09/04 09:11]
open_04_k0_vyr [2019/05/15 08:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:k0:k0_vyroba|Výroba]]
 +        * [[:orsoftopen:szm:k0_szm|Seznam změn]]   
 +        * [[:orsoftopen:k0:technologickapriprava:technologickapriprava|Technologická příprava]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:technologickapriprava:kthn|THN (Kalkulace)]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:technologickapriprava:ktpo|Technologické postupy]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:technologickapriprava:kst|Stroje]]   
 +        * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:rizenivyroby|Řízení výroby]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:kskut|Denik výroby]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:kskut57|Denik výroby - jiná varianta]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:kvykstr|Výkaz stroje]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:kszb|Sazby]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:kpln|Plán]]
 +          * [[:orsoftopen:k0:rizenivyroby:rozpisvyroby|Rozpis výroby]]   
 +        * [[:orsoftopen:k0:parametry:parametry|Parametry]]   
 +          * [[:orsoftopen:k0:parametry:cisvyroby|Čiselníky výroby]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselniky|Ceník a číselníky]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:cenik|Ceník]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyceniku|Číselníky ceníku]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu|Číselníky dokladů]]
 +            * [[:orsoftopen:l0:adresar:ciselnikydoplnek|Číselníky adresáře doplněk]]     
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyostatni|Ostatní číselníky]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyrozvozu|Číselníky rozvozů]]
 +          * [[:orsoftopen:k0:parametry:konfigurace|Konfigurace]]   
 +        * [[:orsoftopen:k0:archivace:archivace|Archivace]]   
 +        * [[:orsoftopen:k0:mimoradneakce:mimoradneakce|Mimořádné akce]]   
 +
 +