Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_m0_skl [2018/09/04 09:12]
open_04_m0_skl [2018/09/04 09:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +    * [[:orsoftopen:m0:m0_skladovani|Skladování]]
 +        * [[:orsoftopen:szm:m0_szm|Seznam změn]]   
 +        * [[:orsoftopen:m0:skladovaevidence:skladovaevidence|Skladová evidence]]   
 +          * [[:orsoftopen:m0:skladovaevidence:skladovepohyby|Skladové pohyby]] 
 +          * [[:orsoftopen:m0:skladovaevidence:stavyskladu|Stavy skladů]]
 +          * [[:orsoftopen:m0:skladovaevidence:msvin|Inventura skladu]]
 +          * [[:orsoftopen:m0:skladovaevidence:msvce|Preceneni skladu]]
 +        * [[:orsoftopen:m0:parametry:parametry|Parametry]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselniky|Ceník a číselníky]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:cenik|Ceník]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyceniku|Číselníky ceníku]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu|Číselníky dokladů]]
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyostatni|Ostatní číselníky]]   
 +          * [[:orsoftopen:m0:parametry:konfigurace|Konfigurace]]   
 +          * [[:orsoftopen:m0:skladovaevidence:mevid|Evidencni soubor]]