Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_o0_zc [2019/04/08 08:14]
open_04_o0_zc [2019/04/08 08:14] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:o0:o0_zaklcast|Základní část]]   
 +        * [[:orsoftopen:o0:o0_uvod|Úvod]] 
 +        * [[:orsoftimpl:o0:o0_implementace|Implementace]]   
 +          * [[:orsoftimpl:o0:o0_nastaveni|Standardní nastavení]] 
 +          * [[:orsoftimpl:o0:o0_postupy|Postupy zpracování]]     
 +          * [[:orsoftimpl:o0:o0_archivace|Archivace dat]]
 +        * [[:orsoftopen:szm:o0_szm|Seznam změn]]   
 +        * [[:orsoftopen:o0:o0_administrace|Administrace]]   
 +          * [[:orsoftopen:o0:admin:o0_prvni_prihlaseni|První přihlášení]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:admin:pristup_prava|Přístupová práva]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:admin:oeldoc|Elektronické dokumenmty]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:o0_workflow|Workflow]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:oo_davky|Dávkové spouštění úloh]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:pohledy|Výběr sloupců (pohledy)]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:admin:oobench|OOBench]]
 +        * [[:orsoftopen:o0:o0_kmenovadata|Kmenová data]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:kmendata:o0post|Poštovní deník]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:kmendata:o0eet0|EET - Elektronická ev. tržeb]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:kmendata:o8a|Zakázky]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:kmendata:orga|Organizera]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:eldoc:o0_eldoc|Elektronické dokumenty]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:eldoc:oeldok|Elektronické dokumenty]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:eldoc:odruh|Druhy elektronických dokumentů]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:eldoc:otyped|Typy elektronických dokumentů]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:kmendata:ruian|RÚIAN]]
 +          * [[:orsoftopen:o0:konfig:o0_konfig|Konfigurace]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:konfig:o6acfg|Konfigurace adresáře]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:konfig:ofirma|Údaje o firmě]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:konfig:ourl|Číselník internetových adres]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:konfig:konfig_krypto|Konfigurace pro kryptografii]]
 +            * [[:orsoftopen:o0:konfig:okonfig:o1jeet|Nastavení EET]]