Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_p0_fuc [2018/09/04 09:10]
open_04_p0_fuc [2018/09/04 09:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:p0:p0_fuc|Finanční účetnictví]]   
 +        * [[:orsoftopen:p0:p0_uvod|Úvod]]
 +        * [[:orsoftopen:p0:p0_impl|Implementace]]
 +        * [[:orsoftopen:szm:p0_szm|Seznam změn]] 
 +        * [[:orsoftopen:p0:pokladny:pppol|Deník pokladních dokladů]]
 +        * [[:orsoftopen:p0:prijatefaktury:ppfhl|Deník přijatých faktur]]
 +        * [[:orsoftopen:p0:prijatefaktury:ppfdanr|Daňová rekapitulace]]
 +        * [[:orsoftopen:p0:banky:ppuhr|Příkazy k úhradě]]
 +        * [[:orsoftopen:p0:ucto:puc|Zaúčtování dokladu]]