Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_z0_zis [2019/04/09 08:25]
open_04_z0_zis [2019/05/21 07:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:z0:z0_zis|ZIS]]   
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_uvod|Úvod]] 
 +        * [[:orsoftimpl:z0:z0_implementace|Implementace]]   
 +          * [[:orsoftimpl:z0:z0_nastaveni|Standardní nastavení]] 
 +          * [[:orsoftimpl:z0:z0_postupy|Postupy zpracování]]     
 +          * [[:orsoftimpl:z0:z0_archivace|Archivace dat]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:implementace:z0_poznamky|Poznámky v ZISu]]
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_fakt|Dávky/Odečty]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:fakt:zoddavky|Dávky hlavičky]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:fakt:zoddavky1|Dávky položky]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:fakt:zodecty0|Odečty hlavičky]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:fakt:zodecty|Odečty položky]]
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_odberatele|Odběratelé]]
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_odbmista|Odběrná místa]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:odbmista:zom|Odběrná místa]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:odbmista:zomodbzme|Změny na odběrných místech]]
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_smlouvy|Smlouvy]]         
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_vodomery|Vodoměry]]         
 +          * [[:orsoftopen:z0:vodom:zvodom|Evidence vodoměrů]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:vodom:zvodpoh|Pohyby vodoměrů]]           
 +          * [[:orsoftopen:z0:z0_msta|Stavy skladů]]
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_zvk|Zákaznická virutální kancelář]]         
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:01_prihlaseni|Přihlášení]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:02_ucet|Informace o účtu/změna hesla]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:03_om|Odběrná místa/samoodečet]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:04_faktury|Faktury]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:04a_zalohy|Zálohy]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:05_saldo|Saldo]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:06_poz|Požadavky]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:07_ozn|Oznámení]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:09_instalace|Instalace ZVK]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:zvk:10_nastaveni|Nastavení ZVK a ZIS]]
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_oz|Smart Open - Odečítač ZIS]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:oz:01_nast_andro|Nastavení OS Android]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:oz:02_prihlaseni|Přihlášení]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:oz:03_nastaveni|Nastavení aplikace]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:oz:04_davky|Práce s dávkami]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:oz:05_odecty|Odečítání]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:oz:z0_oz_szm|Seznam změn OZ]]   
 +        * [[:orsoftopen:z0:z0_ruian|ZIS a RÚIAN]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:ruian:01_obce|Číselník obcí - kód RUIAN]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:ruian:02_ulice|Ulice/místní části a RUIAN]]
 +          * [[:orsoftopen:z0:ruian:03_om|Odběraná místa a RUIAN]]
 +        * [[:orsoftopen:szm:z0_szm|Seznam změn]]