Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:d4rizmereni [2016/10/30 08:18] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída D4RizMereni =====
 +Měření hygieny
 +
 +Slouží k evidenci naměřených rizikových faktorů a jejich úrovní na daném pracovišti k určitému datu
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +| |||Primární klíč |
 +|d4RizPrac |[[fk_d4rizmereni_d4rizprac|idpk_prac]] |[[d4rizprac|D4RizPrac]] |Cizí klíč - D4_RIZ_PRAC |
 +| |||Cizí klíč do číselníku rizikových pracovišť |
 +|d4RizRizika |[[fk_d4rizmereni_d4rizrizika|idpk_rizika]] |[[d4rizrizika|D4RizRizika]] |Cizí klíč - D4_RIZ_RIZIKA |
 +| |||Cizí klíč do číselníku rizikových faktorů |
 +|termin |termin |Date(23) |Datum měření |
 +| |||Datum, kdy bylo měření provedeno |
 +|uroven |uroven |Integer(9) |Naměřená úroveň |
 +| |||Naměřená úroveň daného rizikového faktoru |
 +|poznamka |poznamka |String(1000) | |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |