Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:szm:k0_szm_171 [2016/12/05 07:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - Výroba - verze 17.1 ======
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +
 +Kompletní verze ze dne 30.12.2016
 +
 +
 +==== 1. Základní informace o verzi 17.1.0 ====
 +
 +
 +Moduly **Prodej, Logistika a Výroba** mají společnou strategii pro přechodné období koexistence původního Orsoftu a nového Orsoftu Open.
 +
 +
 +==== 2. Nutné akce po instalaci verze 17.1.0 ====
 +
 +Nejsou potřeba žádné akce.
 +
 +==== 3. Popis provedených změn a novinek  ====
 +Základem je, aby ovládání, editace a činnost programů bylo stejné nebo velice podobné jako v původním Orsoftu. I přesto, že se používají nové struktury tabulek, obrazovky a sestavy zůstávají stejné s původním Orsoftem.
 +
 +=== 3.1. Technologická příprava ===
 +
 +== 3.1.1. THN (Kalkulace) ==
 +Editace nové tabulky  KTHN a KTHN1 (položky). Z původních tabulek KPN a KPN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou  Naplnění normy Kthn z kpn. 
 +Rozdělení na pevné, plánové,... zůstává. Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.
 +
 +== 3.1.2. Technologické postupy ==
 +Editace nové tabulky  KTPO a KTPO1 (položky). Z původní tabulky KTP a KTP1 se naplnění provede z Další nabídky volbou  Naplnění postupů Ktpo z ktp. 
 +Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.
 +
 +
 +=== 3.2. Řízení výroby ===
 +
 +== 3.2.1. Operativní evidence ==
 +Editace dalších tabulek Deníku výroby KSKUT... a Výkazu stroje KVYKSTR. Z původní tabulky KVYKSN se naplnění provede z Další nabídky volbou  Naplnění výkazu stroje Kvykstr z kvyksn. 
 +Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.
 +
 +== 3.2.2. Plán ==
 +Editace nové tabulky  KPLN. Tabulka položek byla zrušena. Údaje z položek jsou součástí nové struktury KPLN. Z původních tabulek KPLAN a KPLAN1 se naplnění provede z Další nabídky volbou  Naplnění plánu Kpln z původních plánů. 
 +Rozdělení na pevný, operativní,... zůstává. 
 +Přidána volba pro prohlížení archivních záznamů.
 +
 +== 3.2.3. Rozpis výroby ==
 +Editace původních tabulek  KPL050, KPL060 a KPL070. Struktura zůstala stejná. Zatím není dokončeno.  
 +
 +
 +=== 3.3. Parametry ===
 +Přidána volba pro editaci číselníků výroby ceníku a konfigurace výroby a prodeje.
 +
 +
 +=== 3.4. Archivace ===
 +Přidána volba pro archivace KTHN(1), KTPO(1), KSKUT, KPLN, KVYKSTR. 
 +
 +
 +=== 3.5. Mimořádné akce ===
 +Přidána volba pro založení konfiguračních vět číselníků výroby (Hmota, Status, Číselník skupin, Specifikace práce stroje, Číselník směn) a editaci textového souboru.
  
orsoftopen/szm/k0_szm_171.txt · Poslední úprava: 2016/12/05 07:20 (upraveno mimo DokuWiki)