Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_d0_lz [2020/01/21 08:46] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orsoftopen:​d0:​d0_lz|Lidské zdroje]] ​   
 +        * [[:​orsoftopen:​d0:​d0_pers|Personalistika]] ​   
 +          * [[:​orsoftopen:​d0:​d0_kmensou|Kmenové soubory]] ​          
 +          * [[:​orsoftopen:​d1:​d1psu|Mzdový výměr]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​d1:​d1reg|Registr pojištěnců]] ​        
 +          * [[:​orsoftopen:​d0:​d1pur|Pracovní úrazy]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​d0:​parametry|Parametry]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​d0:​d0oso|Osobní údaje zaměstnance]] ​          
 +            * [[:​orsoftopen:​d0:​d0cisa|Doplňkové adresy]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d0:​d0cisu|Uživatelský číselník]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d1:​d0cisp0|Číselník platových tarifů]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​szm:​d0_szm|Seznam změn]] ​   
 +        * [[:​orsoftopen:​d0:​d0_rizeni_lz|Řízení LZ]]    
 +          * [[:​orsoftopen:​d0:​d0_uvod|Úvod]] ​  
 +          * [[:​orsoftimpl:​d0:​d0_implementace|Implementace]] ​   
 +            * [[:​orsoftimpl:​d0:​d0_nastaveni|Standardní nastavení]] ​  
 +            * [[:​orsoftimpl:​d0:​d0_postupy|Postupy zpracování]] ​      
 +            * [[:​orsoftimpl:​d0:​d0_archivace|Archivace dat]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d0:​d0_tel|Telefonní seznam]] ​   
 +          * [[:​orsoftopen:​d1:​pracovnifunkce|Pracovní funkce]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​d1:​pracovnifunkce:​d1fnpracfce|Charakteristiky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​pracovnifunkce:​d4fncoverenisub|Kvalifikační list zaměstnance]] ​      
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​plan:​d4plnavrhskolsub|Zvyšování kvalifikace]]  
 +          * [[:​orsoftopen:​d1:​odbornezpusobilosti|Školení,​ kurzy, OZ, vzdělávací akce]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​odbornezpusobilosti:​d4oz|Odborné způsobilosti]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​odbornezpusobilosti:​d4en|Evropské normy]] ​      
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4skp|Evidence plánů školení]]  
 +            * * [[:​orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4sks|Evidence školení]] ​             
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​odbornezpusobilosti:​d4ozpr|Průkazy]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d1:​razidla:​d1razfasova|Razidla]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4skprehled|Přehled školení]]  
 +          * [[:​orsoftopen:​d1:​lekarskapece|Správa lékařské péče]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​lekarskapece:​d4lppece|Lékařské péče]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​lekarskapece:​d4lpradek|Evidence lékařských péčí]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​lekarskapece:​d4lpprehled|Přehled LP]]                    
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​rizika:​d4rizzarazenisub|Zařazení na riziková pracoviště]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​rizika:​d4rizmereni|Evidence měření hygieny]] ​             
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​zamec:​d4zamec|Zaměstnanec]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy|Přehledy]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy:​tdovo|Dovolená]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy:​tnahradnivolnosub|Přesčasy]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy:​fpd|FPD]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​prehledy:​uziv_prehl|Uživatelské přehledy]] ​           
 +          * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani|Odměňování]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​tsmluvniplaty|Zaměstnanci se smluvními platy]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​tpriplatky|Příplatky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​fondy|Fondy odměn]] ​   
 +              * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​t1fondy|Správa fondů odměn]] ​        
 +              * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​tafondy|Přehled vyplacených odměn]]  
 +              * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​tafondyosc|Fond odměn]]  
 +              * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​t1fondyprehled|Přehled zůstatků fondů]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​odmenovani:​t1vo|Výkonnostní odměny]]  
 +          * [[:​orsoftopen:​t0:​srazky|Srážky]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​srazky:​stravovani|Srážky za stravování]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​srazky:​telefony|Srážky za telefony]]  
 +          * [[:​orsoftopen:​t0:​importy|Importy]] ​   
 +            * [[:​orsoftopen:​t0:​importy:​TpripravaDat|Příprava dat]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​t0:​exporty|Exporty]] ​   
 +          * [[:​orsoftopen:​d4:​tisky|Tisky]] ​     
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​charakteristiky|Charakteristiky]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​kvalifikacnilistzamce|Kvalifikační list zaměstnance]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​kvalifikacnilist|Kvalifikační list]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​potvrzenizz|Potvrzení zdravotní způsobilosti]] 
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​plnaklskol|Náklady na účastníka školení]] ​       
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​plnaklkateg|Náklady kategorií po divizích]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​d4:​parametry|Parametry]] ​     
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​odbornezpusobilosti:​d4oz|Odborné způsobilosti]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d1:​razrazidla|Seznam razidel]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4skgr|Seznam garantů školení]] ​           
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4skskol|Seznam školitelů]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​skoleni:​d4skmist|Seznam školících míst]] ​           
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​lekarskapece:​d4lplekar|Seznam lékařů]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​lekarskapece:​d4lptyp|Typ LP]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​rizika:​d4rizprac|Riziková pracoviště]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​rizika:​d4rizrizika|Rizikové faktory]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d4:​rizika:​d4rizfunkce|Rizikové funkce]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d1:​fncinnost|Činnosti a kompetence]]  
 +            * [[:​orsoftopen:​d1:​dp1fun|Pracovní funkce]]  
 +        * [[:​orsoftopen:​c0:​c0_cest|Cestovní příkazy]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​c0:​c0cesty1|Cestovní příkazy tuzemské]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​c1:​c1zahr1|Cestovní příkazy zahraniční]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​c0:​c0_kontrcpt|Tuzemské cestovní příkazy - kontrola údajů]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​c1:​c1_kontrcpz|Zahraniční cestovní příkazy - kontrola údajů]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​c0:​c0_param|Parametry]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​c0:​c0_mimakce|Mimořádné akce]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​szm:​c0_szm|Seznam změn]] ​