Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Majetek

Podsystém Majetek se skládá z těchto skupin úloh:

  • Evidence dlouhodobého majetku
  • Operativní evidence drobného majetku
  • Plánování odpisů
  • Účtovací maska majetku
  • Inventarizace pomocí čárového kódu