Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft Open

Informace v této kapitole jsou určeny zejména těm uživatelům, kteří se seznamují s Orsoftem Open. Jsou zde popsány zejména ty funkce, které jsou společné pro celý systém.