Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Orsoft web

Orsoft web je webovské rozhraní pro IS Orsoft. Umožňuje pracovat všem zaměstnancům společnosti s vybranými úlohami Orsoftu. Základní myšlenkou Orsoft Webu tedy není kopírovat veškerou funkcionalitu ERP do webovského rozhraní, ale umožnit požívat požadovanou funkcionalitu bez nutnosti jakékoli instalace na počítači klienta. A to prostřednictvím obecně známého prostředí internetového prohlížeče s intuitivním ovládáním.

Základem nabídky Orsoft webu je sada úloh, zaměřená především do Intranetového prostředí společnosti. Smyslem těchto úloh je napomoci uživatelům zjednodušit některé jejich činnosti a především zpřehlednit práci s oběhem vybraných dokumentů v rámci společnosti.

Nejpoužívanější úlohy Orsoft webu jsou především Cestovní příkazy a Schvalování workflow. Cestovní příkazy umožňují jak vyplnění a vyúčtování již realizované služební cesty, tak podání žádosti o služební cestu a její schválení. Toto vše bez nutnosti vyplňování papírových formulářů, či osobní návštěvy příslušných nadřízených.

Schvalování workflow, jak sám název napovídá, slouží k schválení dílčího kroku workflow v IS Orsoft. Tato úloha je využívána především ve spojení se schvalováním došlých faktur. Jednotlivý účastníci schvalovacího procesu tak mají neustále k dispozici nejen požadavky a připomínky předchozího účastníka procesu, ale též elektronický obraz dokumentu (došlé faktury) společného s tímto procesem. Součástí workflow je pak upozorňování jednotlivých účastníků na nutnost jejich zapojené do schvalovacího procesu, a to prostřednictví elektronické pošty se základními údaji o faktuře a s odkazem na příslušný krok workflow do Orsoft Webu. Přínosem je pak urychlení schvalovacího procesu, zpřehlednění a především odstranění prostojů při schvalování. Součástí procesu schvalování je přítomnost pouze elektronického obrazu originálu došlé faktury, což vede ke snížení rizika ztráty tohoto dokumentu.