Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Projektové řízení

Projekty

 • Umožňují uživatelům práce se samotnými projekty. Uživatel si vytvoří projekty se všemi jeho hlavními údaji, které ho reprezentují jako je: vedoucí, priorita plnění, cíl, popis, zákazník nebo finanční a personální plány a skutečnosti projektu.
 • Součástí projektů je také možnost vytváření podřízených projektů nebo návaznosti, která určuje jejich posloupnost. Každá z použitích úrovní v projektech může mít svého vedoucího, což umožní delegování práce na jednotlivé účastníky, kteří mají právě řídit pouze část, kterou mají na starosti. Na tuto úroveň se poté počítají veškeré finanční náklady z dílčích prvků daného projektu. Můžeme tak vidět k určitému datu, jak se plní projekt z pohledu financí a plánovaných prací.

Video tutoriál:
1. Základní práce s projekt - projekty základ

Účastníci

 • Přidávání rolí a konkrétních pracovníků z osob systému nebo kontaktů CRM, které se budou nějakým způsobem účastnit na projektu. Pro jednoduší práci je možné využívat i funkce Drag & Drop. Když chceme vytvářet účastníka projektu musíme pamatovat, že jako první se musí vložit role osoby a až poté konkrétní osoba. Na začátku celého procesu již víme například, které role budou figurovat v projektu, ale neví, který konkrétní člověk ji bude zastávat.

Video tutoriál:
2. Účastníci

Etapy

 • Umožňují rozdělení projektů do dílčích časových částí. Např. rozdělení projektu do měsíčních etap.
 • Etapu následně můžeme více upřesňovat předměty projektů. Takto vidíme veškeré práce, které jsou naplánovány na daný časový úsek. V případě změny etap, se již vzniklé WBS pouze přesunou na jinou etapu a narovnají se data

Video tutoriál:
3. Etapy

Milníky

 • Slouží k přidávání důležitých termínů nebo kontrolních míst, které mají připomínat, že v určité části projektu by měla proběhnout kontrola nebo nějaká jiná událost. Milník může být součástí etapy a danou etapu může ukončovat.

Video tutoriál:
4. Milníky

WBS - Work breakdown structure

 • Slouží ke členění projektu. WBS pomáhá rozpadnout hlavní cíl na jednotlivé oblasti řešení a přiřadit jím zodpovědné osoby. Za pomocí WBS může být projekt rozdělen například na plánování, marketing, výrobu atd… Díky tomu je možné přehledně členit projekty a delegovat jednotlivé činnosti. Nedílnou součástí WBS je možné i sledovat finanční náklady a výnosy nad všemi částmi projektu. Každé WBS může být dále rozděleno na dílčí WBS a ty následně charakterizovat a upřesňovat.

Video tutoriál:
5. WBS

Povolené objekty

 • Jednou z nejdůležitějších části systému jsou povolené objekty (patřící k napojeným objektům). Tato funkcionalita umožňuje vytvoření vztahu mezi dvěma entitami systému a díky tomu napojit jakýkoliv objekt k druhému. Příkladem může být připojení nákupní objednávky k projektu.

Napojené objekty

 • Jedná se o konkrétní vztah mezi dvěma objekty systému. Příkladem může být například konkrétní projekt na který je navázána konkrétní nákupní objednávka. Tímto vztahem tak naznačuji, že se v rámci projektu vytvořila nákupní objednávka za účelem získání zdrojů pro plnění celého projektu.

Video tutoriál:
6. Povolené a napojené objekty

Parametry projektů

 • Slouží k identifikaci projektu dle parametru. Uživatel má nyní možnost si více specifikovat projekty, a tak sledovat kolik již projektů tohoto typu vzniklo. Na patřičný parametr je vytvořena dokladová řada, kde si uživatel vytvoří vlastní systém číslování projektů.

Video tutoriál:
7. Parametry projektů

Kategorie pro náklady a výnosy

 • Slouží pro kategorizaci nákladů a výnosů. Jedná se o další upřesnění vzniklých nákladů, které jsou plánované pro dané WBS. Může se jednat o náklady, které nejsou podřízeny účetní zakázce a jsou přiřazeny pouze na dané WBS.

Video tutoriál:
8. Kategorie pro náklady a výnosy