Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Investice

Podsystém Investice zahrnuje:

  • Likvidace investičních faktur
  • Investiční akce
  • Kontrolní chod
  • Vazba na Finanční účetnictví
  • Zpracování roku
  • Parametry
  • Mimořádné akce