Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_g0_maj [2019/03/19 12:36]
open_04_g0_maj [2019/03/19 13:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_spr_maj|Správa majetku]]
 +        * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_majetek|Majetek]]
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_uvod|Úvod]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_edm|Evidence dlouhodobého majetku]]
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0zp:​g0zp|Dlouhodobý majetek]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0zp:​g0arc|Změny dlouhodobého majetku]]
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​prislus:​g0pri|Příslušenství]]
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​plan:​g0po1|Plán odpisů]] ​                                   ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_meszpr|Měsíční zpracování]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_rokzpr|Roční zpracování]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_reg|Registry]] ​
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpb|Registr budov a staveb]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpp|Registr parcel]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zps|Registr strojů a zařízení]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpt|Registr dopravních prostředků]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpn|Registr ostatního majetku]] ​
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpk|Registr uměleckých děl]] ​                              
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0inv:​g0_inventury|Inventury]]  ​
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_oe|Operativní evidence]]
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0oe:​g0zp|Operativní evidence]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0oe:​g0arc|Změny operativní evidence]] ​             ​
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_po|Plánování odpisů]]
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​maska:​g0cm|Účtovací maska majetku]]  ​
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​carkod:​g8|Inventarizace pomocí čárového kódu]] ​                                                         ​
 +          * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_parametry|Parametry]] ​          
 +          * [[:​orsoftimpl:​g0:​g0_implementace|Implementace]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​szm:​g0_szm|Seznam změn]] ​         ​
 +        * [[:​orsoftopen:​gi:​gi_investice|Investice]]
 +          * [[:​orsoftopen:​gi:​gi_uvod|Úvod]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​gi:​gi_inv|Popis funkcí]] ​               ​
 +          * [[:​orsoftimpl:​gi:​gi_implementace|Implementace]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​szm:​gi_szm|Seznam změn]] ​