Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_g0_maj [2019/03/19 13:36]
open_04_g0_maj [2019/03/19 13:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:g0:g0_spr_maj|Správa majetku]]
 +        * [[:orsoftopen:g0:g0_majetek|Majetek]]
 +          * [[:orsoftopen:g0:g0_uvod|Úvod]]
 +          * [[:orsoftopen:g0:g0_edm|Evidence dlouhodobého majetku]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0zp:g0zp|Dlouhodobý majetek]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0zp:g0arc|Změny dlouhodobého majetku]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:prislus:g0pri|Příslušenství]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:plan:g0po1|Plán odpisů]]                                   
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0_meszpr|Měsíční zpracování]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0_rokzpr|Roční zpracování]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0_reg|Registry]]
 +              * [[:orsoftopen:g0:registry:g0zpb|Registr budov a staveb]]
 +              * [[:orsoftopen:g0:registry:g0zpp|Registr parcel]]
 +              * [[:orsoftopen:g0:registry:g0zps|Registr strojů a zařízení]]
 +              * [[:orsoftopen:g0:registry:g0zpt|Registr dopravních prostředků]]
 +              * [[:orsoftopen:g0:registry:g0zpn|Registr ostatního majetku]]
 +              * [[:orsoftopen:g0:registry:g0zpk|Registr uměleckých děl]]                               
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0inv:g0_inventury|Inventury]] 
 +          * [[:orsoftopen:g0:g0_oe|Operativní evidence]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0oe:g0zp|Operativní evidence]]
 +            * [[:orsoftopen:g0:g0oe:g0arc|Změny operativní evidence]]             
 +          * [[:orsoftopen:g0:g0_po|Plánování odpisů]]
 +          * [[:orsoftopen:g0:maska:g0cm|Účtovací maska majetku]] 
 +          * [[:orsoftopen:g0:carkod:g8|Inventarizace pomocí čárového kódu]]                                                         
 +          * [[:orsoftopen:g0:g0_parametry|Parametry]]           
 +          * [[:orsoftimpl:g0:g0_implementace|Implementace]]
 +          * [[:orsoftopen:szm:g0_szm|Seznam změn]]         
 +        * [[:orsoftopen:gi:gi_investice|Investice]]
 +          * [[:orsoftopen:gi:gi_uvod|Úvod]]
 +          * [[:orsoftopen:gi:gi_inv|Popis funkcí]]               
 +          * [[:orsoftimpl:gi:gi_implementace|Implementace]]   
 +          * [[:orsoftopen:szm:gi_szm|Seznam změn]]