Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_j0_dopr [2014/12/17 15:04]
open_04_j0_dopr [2014/12/17 15:04] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:j0:j0_doprava|Doprava]]
 +        * [[:orsoftopen:j0:j0_uvod|Úvod]]
 +        * [[:orsoftopen:j0:j0_impl|Implementace]]
 +        * [[:orsoftopen:j0:j0_disp|Dispečink]]
 +          * [[:orsoftopen:j0:j0voz|Vozidla]]
 +          * [[:orsoftopen:j0:j0kalnv|Kalendář nákladních vozidel]]
 +          * [[:orsoftopen:j0:linky:j0lin0|Linky]]
 +          * [[:orsoftopen:j2:stazky:j2sta0|Stazky]]
 +          * [[:orsoftopen:j3:j3dokl|Doklady]]
 +          * [[:orsoftopen:j3:j3mat0|Materiál]]
 +          * [[:orsoftopen:j3:j3opr|Opravy]]
 +          * [[:orsoftopen:j3:j3ct0|Cisterny]]
 +        * [[:orsoftopen:j0:j0_rez|Rezervace]]
 +          * [[:orsoftopen:j2:stazky:j2sta1|Kniha jízd]]
 +          * [[:orsoftopen:j0:j0kalov|Kalendář osobních vozidel]]
 +          * [[:orsoftopen:j2:stazky:j2sta1|Kniha jízd]]
 +          * [[:orsoftopen:j2:rezervace:j2rez|Rezervace vozidel]]
 +          * [[:orsoftopen:j2:stazky:j2sta1|Kniha jízd]]
 +          * [[:orsoftopen:j0:j0predsub|Předávací protokoly]]
 +          * [[:orsoftopen:j0:j0vozea|Evidence pravidelných akcí]]
 +        * [[:orsoftopen:j0:j0_par|Parametry]]