Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_k0_vyr [2019/05/15 07:27]
open_04_k0_vyr [2019/05/15 08:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orsoftopen:​k0:​k0_vyroba|Výroba]]
 +        * [[:​orsoftopen:​szm:​k0_szm|Seznam změn]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​k0:​technologickapriprava:​technologickapriprava|Technologická příprava]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​technologickapriprava:​kthn|THN (Kalkulace)]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​technologickapriprava:​ktpo|Technologické postupy]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​technologickapriprava:​kst|Stroje]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​rizenivyroby|Řízení výroby]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​kskut|Denik výroby]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​kskut57|Denik výroby - jiná varianta]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​kvykstr|Výkaz stroje]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​kszb|Sazby]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​kpln|Plán]]
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​rizenivyroby:​rozpisvyroby|Rozpis výroby]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​k0:​parametry:​parametry|Parametry]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​parametry:​cisvyroby|Čiselníky výroby]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselniky|Ceník a číselníky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​cenik|Ceník]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyceniku|Číselníky ceníku]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikydokladu|Číselníky dokladů]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​adresar:​ciselnikydoplnek|Číselníky adresáře doplněk]] ​    
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyostatni|Ostatní číselníky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyrozvozu|Číselníky rozvozů]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​k0:​parametry:​konfigurace|Konfigurace]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​k0:​archivace:​archivace|Archivace]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​k0:​mimoradneakce:​mimoradneakce|Mimořádné akce]] ​  
 +
 +