Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_l0_prod [2018/09/04 09:11]
open_04_l0_prod [2019/05/13 11:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:orsoftopen:l0:l0_prodej|Prodej]]
 +        * [[:orsoftopen:szm:l0_szm|Seznam změn]]   
 +        * [[:orsoftopen:l0:fakturace:fakturace|Fakturace]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:fakturace:faktury|Faktury]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:fakturace:tisky|Tisky]]   
 +        * [[:orsoftopen:l0:adresar:adresar|Adresář]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:adresar:obchodnidoplnek|Obchodní doplněk]]   
 +        * [[:orsoftopen:l0:nadstavba:nadstavba|Nadstavba]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:nadstavba:centvorba|Cenová tvorba]]   
 +        * [[:orsoftopen:l0:parametry:parametry|Parametry]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselniky|Ceník a číselníky]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:cenik|Ceník]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyceniku|Číselníky ceníku]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikydokladu|Číselníky dokladů]]
 +            * [[:orsoftopen:l0:adresar:ciselnikydoplnek|Číselníky adresáře doplněk]]     
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyostatni|Ostatní číselníky]]   
 +            * [[:orsoftopen:l0:ciselniky:ciselnikyrozvozu|Číselníky rozvozů]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:parametry:konfigurace|Konfigurace]]   
 +          * [[:orsoftopen:l0:parametry:specialy|Speciály]]