Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_l0_prod [2019/05/13 10:47]
open_04_l0_prod [2019/05/13 11:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orsoftopen:​l0:​l0_prodej|Prodej]]
 +        * [[:​orsoftopen:​szm:​l0_szm|Seznam změn]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​l0:​fakturace:​fakturace|Fakturace]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​fakturace:​faktury|Faktury]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​fakturace:​tisky|Tisky]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​l0:​adresar:​adresar|Adresář]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​adresar:​obchodnidoplnek|Obchodní doplněk]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​l0:​nadstavba:​nadstavba|Nadstavba]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​nadstavba:​centvorba|Cenová tvorba]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​l0:​parametry:​parametry|Parametry]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselniky|Ceník a číselníky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​cenik|Ceník]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyceniku|Číselníky ceníku]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikydokladu|Číselníky dokladů]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​adresar:​ciselnikydoplnek|Číselníky adresáře doplněk]] ​    
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyostatni|Ostatní číselníky]] ​  
 +            * [[:​orsoftopen:​l0:​ciselniky:​ciselnikyrozvozu|Číselníky rozvozů]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​parametry:​konfigurace|Konfigurace]] ​  
 +          * [[:​orsoftopen:​l0:​parametry:​specialy|Speciály]] ​