Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_p0_fuc [2018/09/04 08:10]
open_04_p0_fuc [2020/05/26 06:56] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orsoftopen:​p0:​p0_fuc|Finanční účetnictví]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​p0_uvod|Úvod]]
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​p0_impl|Implementace]]
 +        * [[:​orsoftopen:​szm:​p0_szm|Seznam změn]]  ​
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​pokladny:​pppol|Deník pokladních dokladů]]
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​prijatefaktury:​ppfhl|Deník přijatých faktur]]
 +          * [[:​orsoftopen:​p0:​prijatefaktury:​rozhrani_rossum|Rozhraní na ROSSUM AI]]
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​prijatefaktury:​ppfdanr|Daňová rekapitulace]]
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​banky:​ppuhr|Příkazy k úhradě]]
 +        * [[:​orsoftopen:​p0:​ucto:​puc|Zaúčtování dokladu]] ​  
 +
 +