Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_04_z0_zis [2019/05/21 06:57]
open_04_z0_zis [2019/05/21 07:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_zis|ZIS]] ​  
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_uvod|Úvod]]  ​
 +        * [[:​orsoftimpl:​z0:​z0_implementace|Implementace]] ​  
 +          * [[:​orsoftimpl:​z0:​z0_nastaveni|Standardní nastavení]]  ​
 +          * [[:​orsoftimpl:​z0:​z0_postupy|Postupy zpracování]] ​     ​
 +          * [[:​orsoftimpl:​z0:​z0_archivace|Archivace dat]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​implementace:​z0_poznamky|Poznámky v ZISu]]
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_fakt|Dávky/​Odečty]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky|Dávky hlavičky]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky1|Dávky položky]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty0|Odečty hlavičky]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty|Odečty položky]] ​
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_odberatele|Odběratelé]]
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_odbmista|Odběrná místa]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​odbmista:​zom|Odběrná místa]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​odbmista:​zomodbzme|Změny na odběrných místech]]
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_smlouvy|Smlouvy]] ​         ​
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_vodomery|Vodoměry]] ​         ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​vodom:​zvodom|Evidence vodoměrů]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​vodom:​zvodpoh|Pohyby vodoměrů]] ​           ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_msta|Stavy skladů]]
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_zvk|Zákaznická virutální kancelář]] ​         ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​01_prihlaseni|Přihlášení]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​02_ucet|Informace o účtu/​změna hesla]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​03_om|Odběrná místa/​samoodečet]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​04_faktury|Faktury]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​04a_zalohy|Zálohy]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​05_saldo|Saldo]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​06_poz|Požadavky]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​07_ozn|Oznámení]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​09_instalace|Instalace ZVK]] 
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​zvk:​10_nastaveni|Nastavení ZVK a ZIS]] 
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_oz|Smart Open - Odečítač ZIS]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​oz:​01_nast_andro|Nastavení OS Android]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​oz:​02_prihlaseni|Přihlášení]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​oz:​03_nastaveni|Nastavení aplikace]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​oz:​04_davky|Práce s dávkami]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​oz:​05_odecty|Odečítání]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​oz:​z0_oz_szm|Seznam změn OZ]]   
 +        * [[:​orsoftopen:​z0:​z0_ruian|ZIS a RÚIAN]]
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​ruian:​01_obce|Číselník obcí - kód RUIAN]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​ruian:​02_ulice|Ulice/​místní části a RUIAN]] ​
 +          * [[:​orsoftopen:​z0:​ruian:​03_om|Odběraná místa a RUIAN]] ​
 +        * [[:​orsoftopen:​szm:​z0_szm|Seznam změn]] ​