Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_lc [2019/07/29 05:02] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orfertopen:​lc:​lc_lc|TPV]] ​  
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lc:​lc_z|Základní data a číselníky TPV]]   
 +
 +            * [[:​orfertopen:​lc:​cmzdtrida|Sazby mzdových tříd]] ​
 +
 +            * [[:​orfertopen:​lc:​cprofese|Číselník profesí]] ​                  
 +