Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

open_lv_vyroba [2019/10/17 04:33] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +      * [[:​orfertopen:​lv:​lv_vyroba|Výroba]] ​  
  
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_uvod|Úvod]]  ​
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_zakl|Základní data a číselníky]] ​  
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_plan_vyr|Plánování výroby]]
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_riz_zak|Řízení zakázky]] ​       ​
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_oper_r_vyr|Operativní řízení výroby]]
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_odvad_vyr|Odvádění výroby]]
 +
 +        * [[:​orfertopen:​lv:​lv_vyhodn_zak|Vyhodnocení zakázky]]  ​       ​