Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída D1TelPris

Telefony - přístupy

D1_TEL_PRIS - správa přístupů k informacím o telefonních kontaktech

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk idpk Long(18) ID záznamu
Primární klíč
canLogged canLogged Boolean(1) Možnost aktualizovat seznam
Možnost aktualizovat telefonní seznam danou osobou.
osoby idpk_osoby Osoby Osobní číslo zaměstnance
Číslo zaměstnance z tabulky Zařazení zaměstnance - DAZAR