Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída Treliz

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
id.oscis oscis Integer(9) Osobní číslo
id.oscisVzt oscis_vzt Character(1) Vztah
id.obdobi obdobi Integer(9) Období
id.od od Integer(9) Datum od
id.do_ do Integer(9) Datum do
id.kod kod String(3) Kód pojištění
prefixJm prefix_jm String(5) Prefix jména
dnyPoj dny_poj Short(4) Dny pojištění
znak znak Character(1) Znak pojištění
dnyVyluc dny_vyluc Short(4) Vyloučené doby
vz vz Long(10) Vyměřovací základ
dnyDuch dny_duch Short(4) Dny odečtené
znepl znepl Character(1) Zneplatnění
mr mr Character(1) Malý rozsah
poPriznak po_priznak Character(1) Příznak pořízení záznamu
poDatum po_datum Integer(9) Datum pořízení záznamu
poCas po_cas Integer(9) Čas pořízení záznamu
zmPriznak zm_priznak Character(1) Příznak poslední změny záznamu
zmPocet zm_pocet Integer(9) Počet změn záznamu
zmKdo zm_kdo Integer(9) Uživatel, který naposledy změnil záznam
zmDatum zm_datum Integer(9) Datum poslední změny záznamu
zmCas zm_cas Integer(9) Čas poslední změny záznamu