Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:axa [2015/10/08 09:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída Axa =====
 +axa - Agenda ​                       ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|axaId |axa_id |Integer(9) |001 Systémové číslo |
 +| |||Systémové číslo\\ ​ Systémové číslo bude v budoucnu použito\\ ​ v dalších agendách např. Agenda časového\\ ​ plánu spouštění.\\ |
 +|axaAgenda |axa_agenda |String(20) |002 Jméno agendy |
 +| |||Jméno agendy\\ ​ Mnemotechnická zkratka.\\ |
 +|axaPopis |axa_popis |String(250) |003 Popis |
 +| |||Popis\\ ​ Uživatelský popis úlohy.\\ |
 +|axaMaska |axa_maska |String(12) |004 Maska |
 +| |||Maska\\ ​ Maska, kterou použije program úlohy.\\ |
 +|axaSmer |axa_smer |String(12) |005 Cílový systém |
 +| |||Cílový systém\\ ​ Konstanta:​\\ ​     APREX\\ ​     OR-SYSTEM.\\ |
 +|axaAxuId |axa_axu_id |Integer(9) |006 Odkaz na úlohu |
 +| |||Odkaz na úlohu\\ ​ Uživatel při definování agendy vybere\\ ​ z distribučního číselníku úloh.\\ |
 +|axaCodepage |axa_codepage |Character(1) |007 Kódová str.češtiny |
 +| |||Kódová stránka češtiny\\ ​ W - Win1250\\ ​ P - ISO852 ​   (PC  Latin 2)\\  I - ISO8859-2 (ISO Latin 2)\\  8 - UTF-8\\ |
 +|axaPerioda |axa_perioda |String(60) |008 Periodicita zpracování |
 +| |||Periodicita zpracování\\ ​ Definování pomocí cronového zápisu:​\\ ​ - okamžitě\\ ​ - každý den ve 20.00 hodin\\ ​ - každý den ve 12.00 a v 18.00 hodin\\ ​ - každý první pracovní den v měsíci ve 20.00 hodin\\ ​ - každý pátek v 18.00 hodin\\ ​ - datum a čas požadovaného zpracování.\\ |
 +|axaPozDatZpr |axa_poz_dat_zpr |Date(23) |009 Pož.datum zpracování |
 +| |||Datum požadovaného zpracování\\ ​ - datum a čas požadovaného zpracování.\\ |