Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0auto [2015/07/14 11:09] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0auto =====
 +Číselník automobilů
 +
 +Číselník automobilů - C0AUTO
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|osoby |[[fk_c0auto_osoby|idpk_oscis]] |[[osoby|Osoby]] |Cizí klíč - OSOBY |
 +| |||Cizí klíč do tabulky OSOBY |
 +|spz |spz |String(7) |Registrační značka |
 +|znacka |znacka |String(50) |Tovární značka |
 +|formaVlastnictvi |forma_vlastnictvi |Character(1) |Forma vlastnictví |
 +|spotreba |spotreba |BigDecimal(8,​5) |Průměrná spotřeba vozidla |
 +|rozliseniVozidla |rozliseni_vozidla |Character(1) |Rozlišení vozidla |
 +|druhPaliva |druh_paliva |String(3) |Druh používaného paliva |
 +|platnost |platnost |Boolean(1) | |
 +|poznamka |poznamka |String(150) |Poznámka |