Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0cesty2 [2019/11/20 13:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0cesty2 =====
 +Průběh cesty
 +
 +Průběh cesty - C0CESTY2
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|c0cesty1 |[[fk_c0cesty2_c0cesty1|idpk_cesty1]] |[[c0cesty1|C0cesty1]] |Cizí klíč - C0CESTY1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C0CESTY1 |
 +|odjDat |odj_dat |Date(23) |Datum a čas odjezdu |
 +|odjMisto |odj_misto |String(200) |Místo odjezdu |
 +|odjOkres |odj_okres |String(200) |Okres odjezdu (ruian) |
 +|prijDat |prij_dat |Date(23) |Datum a čas příjezdu |
 +|prijMisto |prij_misto |String(200) |Místo příjezdu |
 +|prijOkres |prij_okres |String(200) |Místo příjezdu (ruian) |
 +|zakazka |zakazka |String(20) |Zakázka |
 +|o0ciselnik |[[fk_c0cesty2_o0ciselnik|idpk_dopr_pr1]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O1CISELNIK - CDOPR |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CDOPR |
 +|idpkDoprPr2 |idpk_dopr_pr2 |Long(18) |Cizí klíč - O1CISELNIK - CDOPR |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CDOPR |
 +|idpkDoprPr3 |idpk_dopr_pr3 |Long(18) |Cizí klíč - O1CISELNIK - CDOPR |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CDOPR |
 +|pocetKm |pocet_km |BigDecimal(10,​2) |Počet ujetých kilometrů |
 +|cenaPaliva |cena_paliva |BigDecimal(10,​2) |Cena za 1 l pohonných hmot |
 +|pracVykonOd |prac_vykon_od |Date(23) |Počátek pracovního výkonu |
 +|pracVykonDo |prac_vykon_do |Date(23) |Konec pracovního výkonu |
 +|preruseniCesty |preruseni_cesty |Boolean(1) |Přerušení cesty |
 +|stravneKratkaCesta |stravne_kratka_cesta |Boolean(1) |Poskytnutí stravného u cesty kratší než 5 hodin |
 +|prestavkaOd |prestavka_od |Date(23) |Počátek přestávky při jízdě |
 +|prestavkaDo |prestavka_do |Date(23) |Konec přestávky při jízdě |
 +|koeficient |koeficient |BigDecimal(8,​5) |Koeficient spotřeby |
 +|prumerCen |prumer_cen |BigDecimal(10,​2) |Průměrná cena paliva |
 +|poradiHcp |poradi_hcp |Integer(9) |Pořadí cesty při hromadném CP |
 +|zacatekHcp |zacatek_hcp |Boolean(1) |Příznak označuje začátek cesty při hromadném CP |
 +|jednMisto |jedn_misto |String(200) |Místo jednání |
 +|jednOkres |jedn_okres |String(200) | |
 +|jednFirma |jedn_firma |String(200) | |
 +|jednUcel |jedn_ucel |String(50) |Účel cesty |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|o8a |[[fk_c0cesty2_o8a|idpk_o8a]] |[[o8a|O8a]] |Vazba na zakázky - O8A |
 +| |||Vazba na zakázky - O8A |