Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0cesty3 [2016/10/30 10:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0cesty3 =====
 +Výdaje
 +
 +Výdaje - C0CESTY3
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|c0cesty1 |[[fk_c0cesty3_c0cesty1|idpk_cesty1]] |[[c0cesty1|C0cesty1]] |Cizí klíč - C0CESTY1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C0CESTY1 |
 +|o0ciselnikByIdpkTypVydaje |[[fk_c0cesty3_o0ciselnikbyidpktypvydaje|idpk_typ_vydaje]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O1CISELNIK - CVYDAJ |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CVYDAJ |
 +|datumVydaje |datum_vydaje |Date(23) |Datum výdaje |
 +|o0ciselnikByIdpkTypZadani |[[fk_c0cesty3_o0ciselnikbyidpktypzadani|idpk_typ_zadani]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O1CISELNIK - CZADANI |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CZADANI |
 +|o0ciselnikByIdpkTypUhrady |[[fk_c0cesty3_o0ciselnikbyidpktypuhrady|idpk_typ_uhrady]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O1CISELNIK - CUHRADA |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O1CISELNIK - CUHRADA |
 +|castka |castka |BigDecimal(10,​2) |Částka |
 +|zaklDane |zakl_dane |BigDecimal(10,​2) |Základ daně |
 +|dan |dan |BigDecimal(10,​2) |Daň z přidané hodnoty |
 +|procDph |proc_dph |Short(4) |Procento DPH |
 +|poznamka |poznamka |String(150) |Poznámka |
 +|zakazka |zakazka |String(20) |Zakázka |
 +|exportUcto |export_ucto |Character(1) |Příznak exportu do finan. účetnictví |
 +|uctoDatum |ucto_datum |Date(23) |Datum exportu do finan. účetnictví |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |