Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0kontace [2018/09/06 08:59] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0kontace =====
 +Účetní předpisy
 +
 +Účetní předpisy pro export do Finančního účetnictví - C0KONTACE
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|o0ciselnik |[[fk_c0kontace_o0ciselnik|idpk_typ_vydaje]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] | |
 +|priznakTuzZahr |priznak_tuz_zahr |Character(1) |Příznak, zda tuzemský/​zahraniční CP |
 +|mena |mena |String(4) |Měna |
 +|druhPpv |druh_ppv |Integer(9) |Druh PPV (8 společníci,​ 0 ostatní) |
 +|vyberUtvaru |vyber_utvaru |String(15) |Výběr konkrétního útvaru |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Datum platnosti od |
 +|doklRada |dokl_rada |String(2) |Dokladová řada |
 +|ucetMdZaklad |ucet_md_zaklad |String(8) |Účet má dáti pro základ daně |
 +|utvarMdZaklad |utvar_md_zaklad |String(15) |Útvar má dáti pro základ daně |
 +|ucetDalZaklad |ucet_dal_zaklad |String(8) |Účet dal pro základ daně |
 +|utvarDalZaklad |utvar_dal_zaklad |String(15) |Útvar dal pro základ daně |
 +|saldoZaklad |saldo_zaklad |Integer(9) |Číslo dokladu saldokonta pro základ daně |
 +|danovaSkupinaZaklad |danova_skupina_zaklad |Short(3) |Daňová skupina pro základ daně |
 +|ucetMdDan |ucet_md_dan |String(8) |Účet má dáti pro daň |
 +|utvarMdDan |utvar_md_dan |String(15) |Útvar má dáti pro daň |
 +|ucetDalDan |ucet_dal_dan |String(8) |Účet dal pro daň |
 +|utvarDalDan |utvar_dal_dan |String(15) |Útvar dal pro daň |
 +|saldoDan |saldo_dan |Integer(9) |číslo dokladu saldokonta pro daň |
 +|danovaSkupinaDan |danova_skupina_dan |Short(3) |Daňová skupina daň |
 +|osouvByOsouvZaklad |[[fk_c0kontace_osouvbyosouvzaklad|osouv_zaklad]] |[[osouv|Osouv]] |Vazba na souvstažnosti - pro základ |
 +|osouvByOsouvDan |[[fk_c0kontace_osouvbyosouvdan|osouv_dan]] |[[osouv|Osouv]] |Vazba na souvstažnosti - pro daň |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |