Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c0nahrady [2016/10/30 10:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C0nahrady =====
 +Základní náhrady
 +
 +Číselník základních náhrad - C0NAHRADY
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|platnOd |platn_od |Date(23) |Platnost od |
 +|moto |moto |BigDecimal(6,​2) |Sazba základní náhrady za použití jednostopého motorového vozidla |
 +|osobni |osobni |BigDecimal(6,​2) |Sazba základní náhrady za použití osobního vozidla |
 +|nakladni |nakladni |BigDecimal(6,​2) |Sazba základní náhrady za použití nákladního vozidla |
 +|autobus |autobus |BigDecimal(6,​2) |Sazba základní náhrady za použití autobusu |
 +|prives |prives |Short(4) |Zvýšení sazby základní náhrady za jízdu s přívěsem v % |
 +|motoVyhl |moto_vyhl |BigDecimal(6,​2) |Vyhlášená sazba základní náhrady za použití jednostopého motorového vozidla |
 +|osobniVyhl |osobni_vyhl |BigDecimal(6,​2) |Vyhlášená sazba základní náhrady za použití osobního vozidla |
 +|privesVyhl |prives_vyhl |Short(4) |Vyhlášené zvýšení sazby základní náhrady za jízdu s přívěsem v % |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |