Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c1zahr3 [2018/05/03 07:39] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C1zahr3 =====
 +Výdaje v zahraničí na prac. cestě
 +
 +Výdaje v zahraničí - C1ZAHR3
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) |Technický sloupec - verze |
 +|c1zahr2 |[[fk_c1zahr3_c1zahr2|idpk_czahr2]] |[[c1zahr2|C1zahr2]] |Cizí klíč - C1ZAHR2 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C1ZAHR2 |
 +|c1zahr1 |[[fk_c1zahr3_c1zahr1|idpk_czahr1]] |[[c1zahr1|C1zahr1]] |Cizí klíč - C1ZAHR1 |
 +| |||Cizí klíč do tabulky C1ZAHR1 |
 +|o0ciselnikByIdpkTypZadani |[[fk_c1zahr3_o0ciselnikbyidpktypzadani|idpk_typ_zadani]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O0CISELNIK - CZADANI |
 +|datumVydaje |datum_vydaje |Date(23) |Datum výdaje |
 +|o0ciselnikByIdpkTypVydaje |[[fk_c1zahr3_o0ciselnikbyidpktypvydaje|idpk_typ_vydaje]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O0CISELNIK - CVYDAJ |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O0CISELNIK - CVYDAJ |
 +|mena |mena |String(4) |Měna v které byla provedená platba |
 +|kurz |kurz |BigDecimal(10,​2) |Kurz platný pro měnu platby |
 +|kurzCnb |kurz_cnb |Boolean(1) |Kurz vyhlášený ČNB |
 +|castkaVydana |castka_vydana |BigDecimal(10,​2) |Vynaložená částka |
 +|castkaVKc |castka_v_kc |BigDecimal(10,​2) |Vynaložená částka v Kč |
 +|castkaMenaZalohy |castka_mena_zalohy |BigDecimal(10,​2) |Částka přepočtená na měnu zálohy |
 +|zakladDane |zaklad_dane |BigDecimal(10,​2) |Základ daně |
 +|dan |dan |BigDecimal(10,​2) |DPH |
 +|procentoDph |procento_dph |Short(3) |Procento DPH |
 +|o0ciselnikByIdpkTypPlatby |[[fk_c1zahr3_o0ciselnikbyidpktypplatby|idpk_typ_platby]] |[[o0ciselnik|O0ciselnik]] |Cizí klíč - O0CISELNIK - CUHRADA |
 +| |||Cizí klíč do tabulky O0CISELNIK - CUHRADA |
 +|exportUcto |export_ucto |Character(1) |Export do účetnictví |
 +|exportUctoDatum |export_ucto_datum |Date(23) |Datum exportu do účetnictví |
 +|cisloDokladu |cislo_dokladu |String(20) |Číslo dokladu |
 +|poznamka |poznamka |String(200) |Poznámka |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poKdo |po_kdo |Integer(9) |Uživatel, který pořídil záznam |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |