Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:c1zal [2015/09/15 10:08] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída C1zal =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|version |version |Long(18) | |
 +|c1zahr1 |[[fk_c1zal_c1zahr1|idpk_c1zahr1]] |[[c1zahr1|C1zahr1]] | |
 +|mena |mena |String(4) | |
 +|castka |castka |BigDecimal(10,​2) | |
 +|castkaKc |castka_kc |BigDecimal(10,​2) | |
 +|formaVyplaceni |forma_vyplaceni |Character(1) | |
 +|datumVyplaceni |datum_vyplaceni |Date(23) | |
 +|cisloDokladu |cislo_dokladu |String(20) | |
 +|poznamka |poznamka |String(200) | |
 +|etapa |etapa |Character(1) | |
 +|poPriznak |po_priznak |Character(1) |Příznak pořízení záznamu |
 +|poDatum |po_datum |Date(23) |Datum a čas pořízení záznamu |
 +|zmPriznak |zm_priznak |Character(1) |Příznak poslední změny záznamu |
 +|zmPocet |zm_pocet |Integer(9) |Počet změn záznamu |
 +|zmKdo |zm_kdo |Integer(9) |Uživatel, který naposledy změnil záznam |
 +|zmDatum |zm_datum |Date(23) |Datum a čas poslední změny záznamu |