Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:ccreditcheck [2017/01/05 12:27] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CCreditCheck =====
 +cch - CreditCheck ​                  
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cch_lauf |Integer(9) |Systémové číslo |
 +| |||Systémové ID záznamu\\ |
 +|ename |cch_ename |String(8) |Autor |
 +| |||Login autora pořízení záznamu.\\ |
 +|edat |cch_edat |Date(23) |Datum a čas vzniku |
 +| |||Datum a čas pořízení záznamu.\\ |
 +|aname |cch_aname |String(8) |Autor aktualizace |
 +| |||Login autora změny záznamu.\\ |
 +|adat |cch_adat |Date(23) |Datum a čas aktualizace |
 +| |||Datum a čas změny záznamu.\\ |
 +|ico |cch_ico |Long(10) |IČO subjektu |
 +| |||IČO subjektu\\ |
 +|stav |cch_stav |Character(1) |Stav |
 +| |||Stav\\ ​  Stav subjektu v databází CreditCheck\\ |
 +|ccId |cch_cc_id |Long(18) |ID záznamu v databázi CC |
 +| |||ID záznamu v databázi CreditCheck\\ |
 +|land |cch_land |String(4) |Kod země |
 +| |||Kód země\\ |