Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cdistribucninastaveni [2016/02/02 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CDistribucniNastaveni =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spc_idpk |Long(18) | |
 +|hodnota |spc_hodnota |String(4000) |Distribuční hodnota přepínače |
 +|cHodnotyPrepinace |[[fk_cdistribucninastaveni_chodnotyprepinace|spc_spb_idpk]] |[[chodnotyprepinace|CHodnotyPrepinace]] | |