Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:chodnotyprepinace [2016/02/02 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CHodnotyPrepinace =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spb_idpk |Long(18) | |
 +|cPrepinac |[[fk_chodnotyprepinace_cprepinac|spb_spa_idpk]] |[[cprepinac|CPrepinac]] | |
 +|hodnota |spb_hodnota |String(4000) |Hodnota přepínače |
 +|popis |spb_popis |String |Popis hodnoty přepínače |
 +|text |spb_text |String(80) |Text který se bude znázorňovat při výběru hodnoty |
 +|poradi |spb_poradi |Short(4) |Pořadí ve kterém se budou hodnoty nabízet |
 +|ename |spb_ename |String(8) |Autor |
 +|aname |spb_aname |String(8) |Autor změny |
 +|edat |spb_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|adat |spb_adat |Date(23) |Datum změny |