Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Entitní třída CKlasifikatorFirma

CKlasifikatorFirma - Klasifikátor

Seznam polí

Pole SQL Typ Popis
idpk kgz_kn Integer(9) 003 Systémové číslo
Jednoznačná identifikace konfigurátoru - číslo generované systémem
N položka - 9 znaků
kod kgz_kod String(30) 001 Kód konfigurátor
Jednoznačná identifikace konfigurátoru
hlavní klíč
AN položka - 30 znaků
stav kgz_stav Short(4) 002 Stav záznamu
Stav příslušného konfigurátoru, může nabývat následujících hodnot:
0 - konfigurátor je vytvářen
1 - konfigurátor je upravován
4 - konfigurátor je blokován pro nový objekt, jinak aktivní
5 - konfigurátor je schválen
9 - konfigurátor je vyřazen
Na základě tohoto stavu pak probíhá další využití konfigurátoru -
konfigurátor lze použít pouze tehdy, je-li ve stavu 5 (schválen).
N položka - 4 znaky
nazev kgz_nazev String(40) 004 Název konfigurátoru
Název konfigurátoru - další identifikace konfigurátoru
AN položka - 40 znaků
popis kgz_popis String(60) 005 Popis konfigurátoru
Stručný popis charakteristiky konfigurátoru
AN položka - 60 znaků
typ kgz_typ Character(1) 006 Typ konfigurátoru
Určuje použití konfigurátoru - může nabývat hodnot:
„1“ - konfigurátor pro položky
„2“ - konfigurátor pro tavby
„3“ - konfigurátor se sestavovanými a generovanými sadami
AN položka - 1 znak
ename kgz_login String(8) 007 Kdo změnil ?
Login jméno pracovníka, který naposledy prováděl modifikaci záznamu
AN položka - 8 znaků
edat kgz_edat Integer(9) 008 Kdy změnil ?
Datum, kdy byla naposledy prováděna modifikace záznamu.
N položka - 9 znaků
aname kgz_aname String(8) 027 Autor aktualizace
Autor aktualizace
Login, který aktualizoval danou vlastnost
adat kgz_adat Date(23) 028 Datum aktualizace
Datum aktualizace
Aktuální datum a čas aktualizace záznamu