Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cklasifikatorfirmahodnota [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CKlasifikatorFirmaHodnota =====
 +Hodnoty vlastnosti klasifikátoru obchodních partnerů ​  
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |kgh_kn |Integer(9) |004 Systémové číslo |
 +| |||Jednoznačná identifikace konfigurátoru - číslo generované systémem\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|kgsIdpk |kgh_kgs_kn |Integer(9) |001 Odkaz na sadu |
 +| |||Vazba na sadu vlastnost konfigurátoru - systémové číslo sady vlastnosti\\ ​     konfigurátoru\\ ​     součást hlavního klíče\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|hodnota |kgh_hodnota |String(20) |002 Hodnota vlastnosti |
 +| |||Hodnota příslušné vlastnsoti - přebírá se z hodnot standardních vlastnsotí\\ ​     součást hlavního klíče\\ ​     AN položka - 20 znaků\\ |
 +|stav |kgh_stav |Short(4) |003 Stav záznamu |
 +| |||Stav příslušné hodnoty, může nabývat následujících hodnot:​\\ ​         0 - aktivní hodnota\\ ​         9 - neaktivní hodnota (vyřazena)\\ ​     Lze využívat jen aktivní hodnoty.\\ ​     N položka - 4 znaky\\ |
 +|popis |kgh_popis |String(60) |005 Popis hodnoty |
 +| |||Stručný popis hodnoty konfigurátoru - přebírá se ze standardní hodnoty, lze\\      modifikovat.\\ ​     AN položka - 60 znaků\\ |
 +|vkhIdpk |kgh_vkh_kn |Integer(9) |013 Odk.na hodnotu |
 +| |||Odkaz na standardní hodnotu, ze které záznam vznikl - systémové číslo\\ ​     standardní hodnoty.\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|kgvIdpk |kgh_kgv_kn |Integer(9) |014 Odk.na vlastnost |
 +| |||Odkaz na vlastnost konfigurátoru - systémové číslo vlastnosti konfigurá-\\ ​     toru. (pro přímou vazbu z vlastnosti konfigurátoru na její hodnoty).\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|ename |kgh_login |String(8) |015 Kdo změnil ? |
 +| |||Login jméno pracovníka,​ který naposledy prováděl modifikaci záznamu\\ ​     AN položka - 8 znaků\\ |
 +|edat |kgh_edat |Integer(9) |016 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum, kdy byla naposledy prováděna modifikace záznamu.\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|def |kgh_default |Character(1) |021 Defaultní hodnota A/N? |
 +| |||Označení daného hodnoty jako defaultní\\ ​     "​N"​ - nejedná se o defaultní hodnotu\\ ​     "​J"​ - defaultní hodnota bez automatického výběru (hodnota se nastaví,​\\ ​           ale není potvrzena - potvrzení musí provést obsluha)\\ ​     "​A"​ - defautlní hodnota s automatickým výběrem (hodnota se nastaví\\ ​           a je automaticky vybraná - obsluha nemusí potvrzovat)\\ |
 +|poradi |kgh_poradi |Short(4) |022 Pořadí hodnot |
 +| |||Pořadí hodnoty v rámci seznamu hodnot dané sady.\\ ​     Uživatelsky lze tedy sestavit seznam hodnot do\\      posloupnosti tak, jak mají být nabízeny pro výběr.\\ |
 +|aname |kgh_aname |String(8) |038 Autor aktualizace |
 +| |||Login, který aktualizoval danou sadu konfigurátoru\\ |
 +|adat |kgh_adat |Date(23) |039 Datum a čas aktualizace |
 +| |||Datum a čas aktualizace záznamu.\\ |