Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cklasifikatorfirmavlivvlastnost [2017/03/14 09:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CKlasifikatorFirmaVlivVlastnost =====
 + ​Definování vlivu vlastnosti klasifikátoru  ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |kgo_kgv_kn |Integer(9) |001 Odkaz na vl.konfigurátoru |
 +| |||Jednoznačná identifikace záznamu - vazba na vlastnost konfigurátoru\\ ​     (systémové číslo vlastnosti konfigurátoru)\\ ​     hlavní klíč\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|stav |kgo_stav |Short(4) |002 Stav záznamu |
 +| |||Stav příslušného vlivu vlastnosti, může nabývat následujících hodnot:​\\ ​         0 - aktivní vliv\\ ​         9 - neaktivní vliv (vyřazen)\\ ​     Platné jsou jen záznamy s aktivním vlivem vlastnsoti.\\ ​     N položka - 4 znaky\\ |
 +|vlivFirma |kgo_vliv_01 |Character(1) |003 Vliv na 1.objekt |
 +| |||Určuje vliv vlastnosti konfigurátoru na položku\\ ​     Zadává se ANO/​NE\\ ​     Je-li zadáno ANO, pak je součástí konfigurátoru při konfiguraci položky.\\ ​     AN položka - 1 znak\\ |
 +|vlivOdberatel |kgo_vliv_02 |Character(1) |004 Vliv na 2.objekt |
 +| |||Určuje vliv vlastnosti konfigurátoru na kusové skladové místo TLS.\\ ​     Zadává se ANO/​NE\\ ​     Je-li zadáno ANO, pak je součástí charakteristik kusového skladového místa.\\ ​     AN položka - 1 znak\\ |
 +|vlivDodavatel |kgo_vliv_03 |Character(1) |005 Vliv na 3.objekt |
 +| |||Určuje vliv vlastnosti konfigurátoru na prodejní objednávku.\\ ​     Zadává se ANO/​NE\\ ​     Je-li zadáno ANO, pak je součástí charakteristik prodejní objednávky.\\ ​     AN položka - 1 znak\\ |
 +|ename |kgo_login |String(8) |023 Kdo změnil ? |
 +| |||Login jméno pracovníka,​ který naposledy prováděl modifikaci záznamu\\ ​     AN položka - 8 znaků\\ |
 +|edat |kgo_edat |Integer(9) |024 Kdy změnil ? |
 +| |||Datum, kdy byla naposledy prováděna modifikace záznamu.\\ ​     N položka - 9 znaků\\ |
 +|aname |kgo_aname |String(8) |025 Autor aktualizace |
 +| |||Login, který aktualizoval daný vliv vlastnosti.\\ |
 +|adat |kgo_adat |Date(23) |026 Datum aktualizace |
 +| |||Aktuální datum a čas aktualizace záznamu.\\ |