Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cmakdis [2016/04/05 12:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CMakDis =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |smf_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|cMakImp |[[fk_cmakdis_cmakimp|smf_sma_idpk]] |[[cmakimp|CMakImp]] |ID sma věty |
 +|nazev |smf_nazev |String(80) |Název makra |
 +|kratkyPopis |smf_kratky_popis |String(500) |Krátký popis makra |
 +|obsah |smf_obsah |String |Vlastní kód makra |
 +|typSkr |smf_typ_skr |Character(1) |Typ makra, "​C"​ - call určený k volání z jiného makra |
 +|status |smf_status |Character(1) |Status makra, zda je schváleno a možné použít |
 +|ename |smf_ename |String(8) |Login autora |
 +|edat |smf_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|aname |smf_aname |String(8) |Login změny |
 +|adat |smf_adat |Date(23) |Datum změny |