Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cmakdisroz [2016/04/05 12:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CMakDisRoz =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |smg_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|cMakDis |[[fk_cmakdisroz_cmakdis|smg_smf_idpk]] |[[cmakdis|CMakDis]] |ID záznamu distribučního makra |
 +|trida |smg_trida |String(250) |Název třídy se kterou se v makru pracuje |
 +|makro |smg_makro |String(20) |Identifikátor v makru pro označení objektu se kterým se pracuje (třída) |
 +|typ |smg_typ |Character(1) |Typ objektu:
 +   "​A"​ - tabulka
 +   "​B"​ - vlastnost
 +   "​C"​ - technologická substituce |
 +|vstup |smg_vstup |Character(1) |Vstup/​výstup:​
 +   "​A"​ - vstup
 +   "​B"​ - výstup
 +   "​C"​ - vstup/​výstup |
 +|kratkyPopis |smg_kratky_popis |String(500) |Popis |
 +|ename |smg_ename |String(8) |Login autora |
 +|edat |smg_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|aname |smg_aname |String(8) |Login změny |
 +|adat |smg_adat |Date(23) |Datum změny |