Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cmakimpobj [2016/02/02 10:40]
orsoftmodel9:gen_model:cmakimpobj [2016/02/02 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CMakImpObj =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |smb_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|cMakImp |[[fk_cmakimpobj_cmakimp|smb_sma_idpk]] |[[cmakimp|CMakImp]] |ID záznamu sma |
 +|trida |smb_trida |String(250) |Název třídy na kterou se mapuje |
 +|makro |smb_makro |String(20) |Identifikace v makru |
 +|typ |smb_typ |Character(1) |Typ zda se jedná o třídu, vlastnost |
 +|vstup |smb_vstup |Character(1) |Zda je pro vstup, výstup nebo obojí |
 +|kratkyPopis |smb_kratky_popis |String(500) |Krátký popis objektu implementace |
 +|ename |smb_ename |String(8) |Login autora |
 +|edat |smb_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|adat |smb_adat |Date(23) |Datum změny |
 +|aname |smb_aname |String(8) |Login změny |