Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cmakuzi [2016/02/02 10:40] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CMakUzi =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |smc_idpk |Long(18) |ID záznamu |
 +|cMakImp |[[fk_cmakuzi_cmakimp|smc_sma_idpk]] |[[cmakimp|CMakImp]] |ID sma věty |
 +|nazev |smc_nazev |String(80) |Název makra |
 +|kratkyPopis |smc_kratky_popis |String(500) |Krátký popis makra |
 +|obsah |smc_obsah |String |Vlastní kód makra |
 +|mazatJn |smc_mazat_jn |Character(1) |Zda je možno záznam smazat |
 +|typSkr |smc_typ_skr |Character(1) |Typ makra, "​C"​ - call určený k volání z jiného makra |
 +|status |smc_status |Character(1) |Status makra, zda je schváleno a možné použít |
 +|ename |smc_ename |String(8) |Login autora |
 +|edat |smc_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|aname |smc_aname |String(8) |Login změny |
 +|adat |smc_adat |Date(23) |Datum změny |