Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cmena [2016/08/24 06:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CMena =====
 + ​Číselník měn    ​
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|wname |wc_wname |String(4) |Kód měny |
 +| |||Kód měny\\ ​  ​Zadává se kód měny dle kurzovního lístku\\ |
 +|popis |wc_popis |String(40) |Název měny |
 +| |||Název měny\\ ​  ​Zadává se dlouhý název měny.\\ ​  ​(např.:​ Americký dolar, Slovenská koruna,​...)\\ |
 +|kurz |wc_kurz |String(10) |Kr.název měny |
 +| |||Krátký název měny\\ ​  ​Zadává se krátký název měny.\\ ​  ​(např.:​ Euro, Dolar,​...)\\ |
 +|kurzH |wc_kurz_h |String(10) |Název zlomku měny |
 +| |||Krátký název zlomku měny\\ ​  ​Zadává krátký název zlomku měny.\\ ​  ​(např.:​ Cent, ...)\\ |
 +|koeficient |wc_koeficient |Integer(9) |Koeficient |
 +| |||Koeficient kurzu\\ ​  ​Zadává se koeficient kurzu dle kurzovního lístku.\\ ​  Tato hodnota se nabízí při zakládání kurzů (WA)\\ |
 +|ename |wc_ename |String(8) |Kdo založil ? |
 +| |||Autor záznamu\\ |
 +|edat |wc_edat |Integer(9) |Kdy založil ? |
 +| |||Datum založení\\ |
 +|aname |wc_aname |String(8) |Kdo změnil ? |
 +| |||Autor změny\\ |
 +|adat |wc_adat |Integer(9) |Kdy změnil ? |
 +| |||Datum změny\\ |