Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:codkazzpusobitele [2018/11/26 15:36] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída COdkazZpusobitele =====
 +coz - Odkaz na způsobitele
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |coz_idpk |Long(18) |Systémové číslo |
 +| |||Systémové číslo\\ |
 +|simpleName |coz_simple_name |String(250) |Jednoduché jméno způsobitele |
 +| |||Jednoduché jméno způsobitele\\ |
 +|objIdpk |coz_obj_idpk |Long(18) |Identifikační číslo způsobitele |
 +| |||Identifikační číslo způsobitele\\ |
 +|wrapper |coz_wrapper |String(250) |Wrapper |
 +| |||Wrapper\\ |
 +|variantaPohledu |coz_varianta_pohledu |String(250) |Uloží se pohled wrapperu |
 +| |||Uloží se pohled wrapperu\\ |
 +|name |coz_name |String(250) |Celé jméno způsobitele |
 +| |||Celé jméno způsobitele\\ |