Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cosobninastaveni [2016/02/04 11:58] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída COsobniNastaveni =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spd_idpk |Long(18) | |
 +|cPrepinacRizenehoObjektu |[[fk_cosobninastaveni_cprepinacrizenehoobjektu|spd_spc_idpk]] |[[cprepinacrizenehoobjektu|CPrepinacRizenehoObjektu]] | |
 +|hodnota |spd_hodnota |String(4000) |Uživatelské nastavení hodnoty přepínače |
 +|cHodnotyPrepinace |[[fk_cosobninastaveni_chodnotyprepinace|spd_spb_idpk]] |[[chodnotyprepinace|CHodnotyPrepinace]] | |
 +|typ |spd_typ |Character(1) |Typ uživatelského nastavení ("​F"​ - firemní, "​O"​ - osobní) |
 +|ename |spd_ename |String(8) |Autor |
 +|aname |spd_aname |String(8) |Autor změny |
 +|edat |spd_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +|adat |spd_adat |Date(23) |Datum změny |
 +|osobyIdpk |spd_osoby_idpk |Long(18) | |