Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cpovolenedruhydokumentu [2017/11/24 13:04] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPovoleneDruhyDokumentu =====
 +Povolené druhy dokumentů
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spf_idpk |Long(18) |Systémové číslo |
 +| |||Systémové číslo\\ |
 +|cRizenyObjekt |[[fk_cpovolenedruhydokumentu_crizenyobjekt|spf_spe_idpk]] |[[crizenyobjekt|CRizenyObjekt]] |Systémové číslo Řízeného objektu |
 +|odruh |[[fk_cpovolenedruhydokumentu_odruh|spf_odruh_druh]] |[[odruh|Odruh]] |Druhu dokumentu |
 +|opristup |[[fk_cpovolenedruhydokumentu_opristup|spf_opristup_idpk]] |[[opristup|Opristup]] |Systémové číslo přístupového stromu |
 +|ename |spf_ename |String(8) |Autor založení |
 +| |||Login autora záznamu\\ |
 +|edat |spf_edat |Date(23) |Datum a čas založení |
 +| |||Datum vytvoření záznamu\\ |
 +|aname |spf_aname |String(8) |Autor aktualizace |
 +| |||Login autora poslední aktualizace záznamu\\ |
 +|adat |spf_adat |Date(23) |Datum a čas aktualizace |
 +| |||Datum poslední aktualizace záznamu\\ |