Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:cpovolenedruhyudalosti [2016/11/21 07:26] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CPovoleneDruhyUdalosti =====
 +Povolené druhy událostí kalendáře
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |cpd_idpk |Long(18) | |
 +|cKalendar |[[fk_cpovolenedruhyudalosti_ckalendar|cpd_cal_idpk]] |[[ckalendar|CKalendar]] | |
 +|cUdalostDruh |[[fk_cpovolenedruhyudalosti_cudalostdruh|cpd_cdu_idpk]] |[[cudalostdruh|CUdalostDruh]] | |
 +|ename |cpd_ename |String(8) | |
 +|edat |cpd_edat |Date(23) | |
 +|aname |cpd_aname |String(8) | |
 +|adat |cpd_adat |Date(23) | |
 +|color |cpd_color |String(8) | |