Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftmodel9:gen_model:crizenyobjekt [2019/02/21 06:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Entitní třída CRizenyObjekt =====
 +
 +
 +
 +==== Seznam polí ====
 +^Pole ^SQL ^Typ ^Popis ^
 +|idpk |spe_idpk |Long(18) | |
 +|nazev |spe_nazev |String(250) |Název objektu |
 +| |||Název objektu |
 +|popis |spe_popis |String |Popis |
 +| |||Popis |
 +|typ |spe_typ |Character(1) |Typ objektu ("​T"​ - třída) |
 +| |||Typ objektu ("​T"​ - třída) |
 +|klicoveSlovo |spe_klicove_slovo |String(500) |Klíčové slovo |
 +| |||Klíčové slovo |
 +|kratkyPopis |spe_kratky_popis |String(500) |Krátký popis |
 +| |||Krátký popis |
 +|ename |spe_ename |String(8) |Autor |
 +| |||Autor |
 +|aname |spe_aname |String(8) |Autor změny |
 +| |||Autor změny |
 +|edat |spe_edat |Date(23) |Datum vytvoření |
 +| |||Datum vytvoření |
 +|adat |spe_adat |Date(23) |Datum změny |
 +| |||Datum změny |
 +|tridaData |spe_trida_data |String(200) |Název a cesta třídy data |
 +| |||Název a cesta třídy data |
 +|tabulka |spe_tabulka |String(18) |Jméno tabulky pro entitní třídu |
 +| |||Jméno tabulky pro entitní třídu |
 +|firm |spe_firm |Character(1) |Firemní objekt |
 +| |||Označení,​ že daný objekt je typu firemní, uživatelské,​ distribuční. Nabývá hodnoty "​J"​ nebo "​N"​ |
 +|rozliseni |spe_rozliseni |Character(1) |Rozlišení |
 +| |||Označení,​ že daný objekt je určen pro skladové hospodářství - hodnota "​S"​ |
 +|cRizenyObjektRodic |[[fk_crizenyobjekt_crizenyobjektrodic|spe_p_spe_idpk]] |[[crizenyobjekt|CRizenyObjekt]] |Rodičovský objekt |
 +| |||Rodičovský objekt dle pSpeIdpk |